Посетите наш  
Магазин орхидей
 
Форум
natural flowers

FSC

Цены пересчитаны по курсу 10.60 на дату 29.03.2013. Цена будет пересчитана на момент оплаты.

Код Название Тип Диаметр Длина Ширина Высота Цена (грн.)
6FSCRH070 FSC Rectangle 0 70 40 48 10537.00
6FSCRH090 FSC Rectangle 0 90 40 48 12106.00
6FSCRH120 FSC Rectangle 0 120 40 48 13780.00
6FSCRH186 FSC Rectangle 0 130 80 60 18858.00
6FSCVC546 FSC Square conic 0 50 50 60 10887.00
6FSCVC656 FSC Square conic 0 60 60 60 14257.00
6FSCVC876 FSC Square conic 0 80 80 60 17151.00
6FSCVC918 FSC Square conic 0 100 100 84 16430.00
6FSCVI117 FSC Square 0 100 100 72 18190.00
6FSCVI118 FSC Square 0 120 120 84 24730.00
6FSCVI553 FSC Square 0 55 55 35 9869.00
6FSCVI664 FSC Square 0 60 60 48 11936.00
6FSCVI776 FSC Square 0 70 70 60 12742.00
6FSCWD100 FSC Accesories Addition of rooth-resistant cloth < 100cm 0 0 0 0 721.00
6FSCWD200 FSC Accesories Addition of rooth-resistant cloth > 100cm 0 0 0 0 965.00
6FSCWF100 FSC Accesories Addition of pond foil < 100cm 0 0 0 0 1824.00
6FSCWF200 FSC Accesories Addition of pond foil > 100cm 0 0 0 0 2322.00
6FSCWO100 FSC Accesories FSC oil < 100cm 0 0 0 0 1654.00
6FSCWO200 FSC Accesories FSC oil > 100cm 0 0 0 0 1993.00
6FSCWZ100 FSC Accesories Fixing of wheels (4) per FSC planter 0 0 0 0 2067.00
6FSCRH070 FSC
6FSCRH070 FSC Rectangle
6FSCVC546 FSC
6FSCVC546 FSC Square conic
6FSCVI553 FSC
6FSCVI553 FSC Square